Hotărâri adoptate în 2017

Hotărârea nr. 230 din 30.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Studiului de fezabilitate și a categoriilor de cheltuieli care se vor finanța din bugetul Consiliului Județean Suceava, pentru obiectivul de investiții Construire și extindere corp clădire la Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”, oraș Gura Humorului, județul Suceava.


Hotărârea nr. 229 din 30.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a studiului de fezabilitate și a cheltuielilor de cofinanțare pentru categoriile de cheltuieli care se vor finanța din bugetul Consiliului Județean Suceava, pentru obiectivul de investiții: "Modernizare DJ 209A, Mălini - Slatina - Găinești, km 32+000 – 44+300, județul Suceava".


Hotărârea nr. 228 din 30.10.2017 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a studiului de fezabilitate și a cheltuielilor de cofinanțare pentru categoriile de cheltuieli care se vor finanța din bugetul Consiliului Județean Suceava, pentru obiectivul de investiții: "Modernizare DJ 172D km. 47+200 – 55+580, Teșna- Coșna, județul Suceava".


Hotărârea nr. 227 din 30.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a studiului de fezabilitate și a cheltuielilor de cofinanțare pentru categoriile de cheltuieli care se vor finanța din bugetul Consiliului Județean Suceava, pentru obiectivul de investiții: "Modernizare DJ 174, Panaci – Glodu, km 22+000 – 28+000, județul Suceava".


Hotărârea nr. 226 din 30.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a studiului de fezabilitate și a cheltuielilor de cofinanțare pentru categoriile de cheltuieli care se vor finanța din bugetul Consiliului Județean Suceava, pentru obiectivul de investiții: " Modernizare DJ 208C km. 33+600 – 50+290, Vulturești- Hârtop (DJ 208), județul Suceava".


Hotărârea nr. 225 din 30.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a studiului de fezabilitate și a cheltuielilor de cofinanțare pentru categoriile de cheltuieli care se vor finanța din bugetul Consiliului Județean Suceava, pentru obiectivul de investiții: "Modernizare DJ 155B, Urecheni - Timișești - Boroaia, km 47+600-53+020".


Hotărârea nr. 224 din 30.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a studiului de fezabilitate și a cheltuielilor de cofinanțare pentru categoriile de cheltuieli care se vor finanța din bugetul Consiliului Județean Suceava, pentru obiectivul de investiții: " Asfaltare DJ 178C, Rădăuți - Frătăuții Vechi - Frătăuții Noi - Bilca - Vicovu de Sus, km 1+800-23+276, județul Suceava.

Hotărârea nr. 208 din 30.10.2017 privind aprobarea caietului de obiective în vederea organizării și desfășurării procedurii de evaluare a proiectului de management al managerului care a obținut în urma evaluărilor anuale note peste 8 și la evaluarea finală rezultate mai mari sau egale cu nota 9 la Muzeul Bucovinei.


Hotărârea nr. 207 din 30.10.2017 privind aprobarea caietului de obiective în vederea organizării și desfășurării procedurii de evaluare a proiectului de management al managerului care a obținut în urma evaluărilor anuale note peste 8 și la evaluarea finală rezultate mai mari sau egale cu nota 9 la Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera”.


Hotărârea nr. 206 din 30.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a procedurii de evaluare a proiectului de management al managerului care a obținut în urma evaluărilor anuale note peste 8 și la evaluarea finală rezultate mai mari sau egale cu nota 9, pentru instituțiile publice de cultură subordonate Consiliului Județean Suceava.


Hotărârea nr. 205 din 30.10.2017 privind aprobarea rezultatelor evaluării finale a managementului Muzeului Bucovinei și Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera”, instituții publice de cultură subordonate Consiliului Județean Suceava, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2014-31.07.2017.


Hotărârea nr. 204 din 30.10.2017 privind aprobarea Strategiei județene în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pentru perioada 2017-2020 și Strategiei județene în domeniul protecției și promovării persoanelor adulte cu dizabilități pentru perioada 2017-2020.

Pagina 1 din 15

Copyright © Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.