Miercuri, 13.11.2019, ora 17, Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară (CRU), al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava continuă activitățile destinate învățării limbii franceze sub genericul ”Le français, c’est facile!”. Grupa de copii, îndrumată de dna lector univ. dr. Mariana Șovea de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și de dra Sophie Bordas, lector de limba franceză,  recapitulează noțiunile învățate,  descrie membrii familiei și  prezentă animalul preferat. Imaginea, culoarea, jocul și cântecul sunt prezente ; un spațiu generos și metode moderne de fixare/achiziție ale lexicului nou  facilitează/motivează învățarea.

Începând cu ora 18, activitatea intitulată ”Compréhension, tolérance et amitié”, este materializarea parteneriatului între Școala Gimnazială Nr.1 din Suceava și Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti, Suceava. Elevii implicați, coordonați de doamnele profesoarede limba franceză Daniela SanduOana Trifan şi Aura Mihoc, recită poezii, cântă, dansează, interpretează mici scenete și amenajează o expoziție cu creații plastice pe această temă. Limba franceză și prietenia fiind coordonatele de bază ale activității, mesajele lor de înțelegere, toleranță și prietenie au ecou și contribuie la încurajarea publicului și elevilor de a se exprima și comunica în limba franceză, de a socializa cu cei care împărtășesc aceleași valori, de a lega prietenii și de a descoperi împreună diversitatea spațiului francofon.

Mercredi, le 13.11.2019, à 17h00, le Bureau Français et le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava continuent les activités d’apprentissage du français sous le titre "Le français, c'est facile!". Le groupe d'enfants, dirigé par Mme lector univ. dr. Mariana Șovea de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava et par Melle Sophie Bordas, lectrice de langue française, récapitule les concepts appris, décrit les membres de la famille et présente l'animal préféré. L'image, la couleur, le jeu et la chanson sont présents; un espace généreux et des méthodes modernes d’acquisition du nouveau lexique facilitent / motivent l'apprentissage.

 À partir de 18 heures, l’activité intitulée "Compréhension, tolérance et amitié" est la concrétisation du partenariat entre le Collège No. 1 de Suceava et le Collège "Acad. H. Mihăescu” d’Udeşti, Suceava. Les étudiants impliqués, coordonnés par les professeurs de français Daniela Sandu, Oana Trifan et Aura Mihoc, récitent des poèmes, chantent, dansent, réalisent de petits croquis et organisent une exposition avec des créations plastiques sur ce sujet. La langue française et l’amitié étant les coordonnées de base de l’activité, leurs messages de compréhension, de tolérance et d’amitié font écho et contribuent à encourager le public et les étudiants à s’exprimer et à communiquer en français, à socialiser avec ceux qui partagent les mêmes valeurs, à se lier d’amitié et à découvrir ensemble la diversité de l'espace francophone.

Miercuri, 6.11.2019, ora 17, Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară (CRU), al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava continuă activitățile destinate învățării limbii franceze sub genericul ”Le français, c’est facile!”. Grupa de copii, îndrumată de dna lector univ. dr. Mariana Șovea de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și de dra Sophie Bordas, lector de limba franceză, pătrunde în universul animalelor. Imaginea, culoarea, jocul și cântecul sunt prezente din nou. Un spațiu generos, care se poate organiza după nevoie, este ambientul adecvat activităților de învățare propuse la care  se adaugă metode moderne de achiziție ale lexicului nou.

Începând cum ora 18, sucevenii sunt invitați la vals de către dna prof. Iulia Buraciuc și membrii Cvartetului Royal,  Ciprian Constandache, Angelica Banea, Letiția Costache, Andreea Petruneac. Repertoriul lor este generos: Vals-Johannes Brams, Frumoasa adormită-Piotr Ilici Ceaikovscki, Edelweiss-din filmul Sound of The Music, Valsul nr.2-Dimitri Șostakovici, Vocile primăverii-Johannes Strauss, A Thousand Years-din filmul Twilight (Christina Perry), Valsul florilor- Piotr Ilici Ceaikovscki.

”După-amiezile francofone” vă oferă posibilitatea întâlnirii cu muzica de calitate, cu talentul, pasiunea si dăruirea acestui grup de profesioniști admirați și apreciați de comunitate!

Le mercredi 6.11.2019, à 17h00, le Bureau Français et le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava poursuivent les activités visant à apprendre le français sous le titre "Le français, c'est facile!". Le groupe d'enfants, dirigé par Mme le lector univ. dr. Mariana Șovea de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava et par Mme Sophie Bordas, lectrice de langue française, entre dans l'univers animal. L'image, la couleur, le jeu et la chanson sont à nouveau présents. Un espace généreux, qui peut être organisé selon les besoins, est l’environnement adapté aux activités d’apprentissage proposées, auxquelles s’ajoutent les méthodes modernes d’acquis du nouveau lexique.

À partir de 18 heures, les habitants de Suceava sont invités à la valse par le professeur Iulia Buraciuc et les membres du Cvartet royal, Ciprian Constandache, Angelica Banea, Letiția Costache et Andreea Petruneac. Leur répertoire est généreux: Valse-Johannes Brams, La Belle au bois dormant - Piotr Ilici Ceaikovscki, Edelweiss - du film Son de la musique, Valse n ° 2 - Dimitri ostakovici, Les voix du printemps - Johannes Strauss, Mille ans - du film Twilight (Christina Perry) ), Vallée des fleurs - Piotr Ilici Ceaikovscki.

 Les "Après-midi francophones" vous permettent de rencontrer une musique de qualité, le talent, la passion et le dévouement de ce groupe de professionnels admiré et apprécié par la communauté!

Miercuri, 30 octombrie, ora 17.00, Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară (CRU) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare din Suceava” continuă cursul de limbă franceză ”Le français, c’est facile!”. Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani își vor continua aventura pe tărâmul limbii franceze însoțiți de dna lector univ. dr. Mariana Șovea de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării și de dna lector de franceză Sophie Bordas; după salutul în limba franceză, cifrele de la 1 la 10, noțiuni despre familie, aceștia descoperă fructele toamnei. Cântecul, și  jocul cu prietenul lor francez, ariciul Leo, completează noțiunile nou achiziționate.

De la ora 18.00, francofonii și francofilii suceveni sunt invitați să participe la activitatea Fêtons ensemble la Jounée Européenne des langues!. Aceasta, coordonată de doamnele profesoare Pelin Cosmina și Caliniuc Adriana (Școala Gimnazială ”Miron Costin”) își propune să-i apropie pe elevi de studiul limbilor străine. Prin intermediul jocurilor, poeziilor și cântecelor, se  vor descoperi informații interesante despre culturile și civilizațiile europene.

Le mercredi 30 octobre à 17 heures, le Bureau Français et le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l'Université ”Ștefan cel Mare" de Suceava continuent le cours de français "Le français, c'est facile!". Les enfants âgés de 7 à 10 ans poursuivent leur aventure dans le royaume du français, accompagnés par Mme le lector univ. dr. Mariana Șovea de la Faculté des Lettres et des Sciences de la Communication et par Mme Sophie Bordas, le lecteur de français; après le salut en français, les chiffres de 1 à 10, des notions visant la famille, ils découvrent les fruits de l’automne. La chanson et le jeu avec leur ami français, le hérisson Léo, complètent les concepts récemment acquis.

À partir de 18h, les habitants de Suceava francophones et francophiles sont invités à participer à l'activité Fêtons la Journée Européenne des langues!. Elle est coordonnée par les professeurs Pelin Cosmina et Caliniuc Adriana (Collège "Miron Costin") et a comme objectif de rapprocher les élèves de l’étude des langues. À travers des jeux, des poèmes et des chansons, on  découvre des informations intéressantes sur les cultures et les civilisations européennes.

Miercuri, 23.10.2019, ora 17, Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară (CRU) al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava continuă activitățile destinate învățării limbii franceze sub genericul ”Le français, c’est facile!”. Grupa de copii, îndrumați de dna conf. univ. dr. Olga Gancevici de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și de Sophie Bordas, noul lector de limba franceză pentru anul universitar 2019-2020, descoperă lexicul familiei cu ajutorul unor activități variate și interesante. Imagine, culoare, joc, cântec, comunicare sunt câteva cuvinte-cheie care caracterizează relația profesor-elev într-un spațiu generos, modificabil după nevoie.

Începând cu ora 18.00, iubitorii de film francez vizionează Les petits mouchoirs, o comedie dramatică din 2010.

Max, un bogat proprietar al unui restaurant-hotel, și soția sa Vero își invită în fiecare an prietenii la casa lor din Cap Ferret pentru a sărbători ziua de naștere a lui Antoine și începutul sărbătorilor. Însă anul acesta, înainte de a pleca din Paris, Ludo este victima unui accident rutier grav și se află între viață și moarte, în urma unei seri de beție. În ciuda acestui eveniment, grupul de prieteni decide să plece în vacanță. Relațiile, convingerile și sentimentul lor de vinovăție vor fi puternic testate.

Sucevenii doritori să asiste la o astfel de activitate sunt invitați la Biroul Francez.

Le mercredi 23.10.2019, à 17h00, le Bureau Français et le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava poursuivent les activités visant  l'apprentissage de la langue française sous le titre "Le français, c'est facile!". Le groupe d'enfants, guidé par Mme conf univ. dr. Olga Gancevici de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava et Mme Sophie Bordas, la nouvelle chargée de cours de langue française dans l'année universitaire 2019-2020, découvre le lexique de la famille avec des activités variées et intéressantes. Image, couleur, jeu, chanson, communication sont quelques mots-clés qui caractérisent la relation enseignant-élève dans un espace généreux, modifiable à la demande.

À partir de 18h, les cinéphiles français regardent Les Petit Mouchoirs, une comédie dramatique de 2010.

Max, riche propriétaire d'un hôtel-restaurant, et sa femme Véro invitent chaque année leurs amis dans leur maison au Cap Ferret pour célébrer l’anniversaire d'Antoine et le début des vacances. Mais cette année, avant qu'ils ne partent de Paris, Ludo est victime d'un grave accident de la route et se trouve entre la vie et la mort, suite à une soirée arrosée. Malgré cet événement, le groupe d'amis décide de partir en vacances. Leurs relations, leurs convictions et leur sens de la culpabilité vont être rudement mis à l’épreuve.

Les gens de Suceava qui désirent voir le film sont invités au Bureau Français.

Miercuri, 9.10.2019, ora 17, Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară (CRU), al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava reîncep activitățile destinate învățării limbii franceze sub genericul ”Le français, c’est facile!”. O grupă de copii cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani pătrund într-un univers nou și fascinant, îndrumați de dna lector univ. dr. Mariana Șovea de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și de Sophie Bordas, noul lector de limba franceză pentru anul universitar 2019-2020. Imagine, culoare, joc, cântec, comunicare sunt câteva dintre cuvintele cheie care caracterizează relația profesor-elev. Un spațiu generos,  organizat după nevoie, este ambientul adecvat activităților de învățare propuse la care  se adaugă metode moderne de învățare a limbii franceze pentru copii și adolescenți.

Începând cu ora 18.00, iubitorii de film francez pot viziona comedia din 2003 Tais-toi!, scrisă și regizată de Francis Veber cu Gérard Depardieu, Jean Reno și Richard Berry. Este o comedie cu o acțiune minunată în care comicul de situație și cel al limbajului își dau mâna. Actori de marcă ai ecranului francez aduc un plus de interpretare scriptului filmului.

Sucevenii doritori să asiste la o astfel de activitate sunt invitați la Biroul Francez.

Menționăm că Biroul Francez și Centrul de Reușită Universitară sunt parteneri în realizarea proiectului destinat comunității locale ”Francofonia în comunitate”, proiect unic în România, care se desfășoară începând cu anul 2017 cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei.

Le mercredi 9.10.2019, à 17h00, le Bureau Français et le Centre de Réussite Universitaire (CRU) de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava reprennent les activités d'apprentissage de la langue française sous le titre "Le français, c'est facile!". Un groupe d'enfants âgés de 7 à 13 ans entre dans un nouvel univers fascinant, guidé par madame le lector univ. dr. Mariana Șovea de l'Université "Stefan cel Mare" de Suceava et Sophie Bordas, nouvelle chargée de cours de langue française pour l'année universitaire 2019-2020. Image, couleur, jeu, chanson, communication sont quelques-uns des mots-clés qui caractérisent la relation enseignant-élève. Un espace généreux, organisé selon les besoins, est l’environnement adapté aux activités d’apprentissage proposées auquel s’ajoutent les méthodes modernes d’apprentissage du français pour les enfants et les adolescents.

À partir de 18 heures, les cinéphiles français regardent la comédie Tais-toi! de 2003, écrite et réalisée par Francis Veber avec Gérard Depardieu, Jean Reno et Richard Berry. C'est une comédie avec une action merveilleuse dans laquelle le comique de la situation et celui de la langue se serrent la main. Les acteurs de marque de l'écran français apportent une interprétation supplémentaire au scénario du film.

Miercuri, 29 mai 2019, la ora 17 are loc la Biroul Francez activitatea săptămânală dedicată francofonilor și francofililor suceveni, ”Le français, c’est facile !”. La această ultimă întâlnire cu limba franceză, copiii repetă activitățile cotidiene și  învață verbul „aller”, îndrumați, ca în fiecare săptămână, de dna lector univ. dr. Mariana Șovea și de lectorul de limbă franceză, Maxence Caron. Jocurile, cântecele, fișele de colorat, dar și alte activități-surpriză vor îmbina plăcutul cu utilul. La sfârșitul orei, toți copiii primesc diplome de participare pentru întreaga perioadă a cursului.

Cursul se desfășoară în cadrul proiectului ”Francofonia în comunitate” – un proiect inițiat de Centrul de Reușită Universitară al Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava în colaborare cu Biroul Francez și sprijinit de Agenția Universitară a Francofoniei. Proiectul, unic în România, își propune să aducă limba franceză și valorile Francofoniei mai aproape de locuitorii orașului Suceava prin activități destinate publicului larg.

Începând cu ora 18, are loc activitatea de bilanț a proiectului ”Francofonia în comunitate” desfășurat în perioada septembrie 2018 - iunie 2019, realizat de prof. Tamara Sabin, responsabilul BF. Se face referință la tipurile de activități, dar se prezentă și etapele/palmaresul elevilor români participanți la concursurile internaționale ”Mathématiques sans frontières 2019” și ”Dictée lavalloise”.

Cadrele didactice implicate în activitățile Biroului Francez vor primi atestatele de voluntariat eliberate de Consiliul Județean, partenerul BF.

Le mercredi 29 mai 2019, à 17h, l'activité hebdomadaire consacrée aux francophones et aux francophiles de Suceava, "Le français, c'est facile!", a lieu au Bureau Français. Lors de cette dernière rencontre avec le français, les enfants répètent leurs activités quotidiennes et apprennent le verbe "aller", guidés, comme chaque semaine, par le conférencier dr. Mariana Șovea et le conférencier francophone Maxence Caron. Jeux, chansons, fiches à colorier et d’autres activités-surprises associent plaisir et utilité. À la fin de l’activité, tous les enfants reçoivent des diplômes de participation à ce cours.

Le cours fait partie du projet "La Francophonie dans la communauté" - un projet initié par l'Université "Ștefan cel Mare" de Suceava en collaboration avec le Bureau Français et soutenu par l'Agence Universitaire de la Francophonie. Le projet,  unique en Roumanie, vise à rapprocher les valeurs françaises et francophones des habitants de Suceava par des activités destinées au grand public.

À partir de 18 heures, a lieu le bilan du projet "La francophonie dans la communauté" qui s'est déroulé entre septembre 2018 et mai 2019, sous la direction de la professeure Tamara Sabin, responsable du BF. Il s’agit des activités réalisées, mais également des étapes / palmarès des élèves roumains participants aux concours internationaux "Mathématiques sans frontières 2019" et "Dictée lavalloise".

Les enseignants impliqués aux activités du Bureau Français reçoivent les attestations de bénévolat délivrées par le Conseil Départemental, partenaire du BF.

 

Miercuri, 22 mai 2019,  ora 17, la Biroul Francez are loc activitatea săptămânală dedicată francofonilor și francofililor suceveni, ”Le français, c’est facile !”. La această întâlnire cu limba franceză, copiii discută despre activitățile lor cotidiene îndrumați, ca în fiecare săptămână, de dna lector univ. dr. Mariana Șovea și de lectorul de limbă franceză, Maxence Caron. Jocurile, cântecele, fișele de colorat, dar și alte activități-surpriză vor îmbina plăcutul cu utilul.

Începând cu ora 18, activitatea ”Traduire les auteurs francophones” la care vor participa 20 de elevi de la Liceele Tehnologice ”Mihai Eminescu”, Dumbrăveni și ”Iorgu Vârnav Liteanu”, Liteni, este coordonată de  prof. Alexandra Sîrghi și prof. Briana Belciug. Activitatea are ca scop promovarea lecturii și sensibilizarea elevilor cu privire la studierea limbilor străine. Programul activității este compus din trei secțiuni: prezentarea operelor autorilor francofoni (Éric-Emmanuel Schmitt, Muriel Barbery, Amélie Nothomb, Matei Vișniec), traducerea unor fragmente din limba franceză în limba română, analiza traducerilor.

Atelierele de traducere reprezentă punctul de plecare spre dezbateri și strategii de abordare a textului literar. Activitatea pune accentul pe competențele lingvistice ale elevilor, dar și pe colaborare, comunicare și toleranță.

Mercredi 22 mai 2019, à 17h, au Bureau français a lieu l’activité hebdomadaire dédiée aux francophones et francophiles de Suceava, "Le français, c'est facile!". A cette rencontre avec  la langue française, les enfants discutent de leurs activités quotidiennes étant dirigés, comme chaque semaine, par Mme le lector univ. dr. Mariana Sovea et M. Maxence Caron, le lecteur de français. Jeux, chansons, coloriages et d'autres activités-surprises vont joindre l’utile à l’agréable.

            A partir de 18h, l'activité ”Traduire les auteurs francophones” à laquelle participent 20 élèves des Lycées Technologiques "Mihai Eminescu", Dumbrăveni et "Iorgu Vârnav Liteanu" Liteni, est coordonnée par les prof. Alexandra Sîrghi et Briana Belciug. L'activité vise à promouvoir la lecture et à sensibiliser les élèves au sujet des langues à étudier. Le programme de l’activité se compose de trois sections: la présentation des œuvres des auteurs francophones (Éric-Emmanuel Schmitt, Muriel Barbery, Amélie Nothomb, Matei Vişniec), la traduction d'extraits du français en roumain, l’analyse des traductions. 

Les ateliers de traduction sont le point de départ des discussions et des stratégies pour  entamer le texte littéraire. Le travail se concentre sur les compétences linguistiques des élèves, mais aussi sur la collaboration et la tolérance.

 

Biroul Francez anunță că miercuri, 15 mai 2019, la ora 17 are loc deja consacrata activitate săptămânală dedicată francofonilor și francofililor suceveni, ”Le français, c’est facile !”. La această nouă întâlnire cu limba franceză, copiii abordează verbul „avoir” asociat cu structurile și cuvintele deja învățate, îndrumați, ca în fiecare săptămână, de dna lector univ. dr. Mariana Șovea și de lectorul de limbă franceză, Maxence Caron. Printre activitățile propuse se număra jocurile, cântecele, fișele de colorat, dar și alte activități-surpriză pregătite de cei doi organizatori.

Le Bureau Français annonce que mercredi 15 mai 2019, à 17h, a lieu l’activité hebdomadaire connue déjà pour les francophones et les francophiles de Suceava, « Le français, c'est facile! ». A cette nouvelle rencontre des enfants avec le français ils apprennent le verbe « avoir » associé à des structures déjà acquises, ils sont guidés, comme chaque semaine, par Mme lector univ. dr. Mariana Șovea et le lecteur de français, Maxence Caron. Parmi les activités proposées on compte des jeux, des chansons, des coloriages et d'autres  activités-surprises préparées par les deux organisateurs.

Biroul francez își reia activitatea și va fi o altă după-amiază dedicată francofonilor și francofililor. Miercuri, 8 mai 2019, ora 17, are loc cursul de limbă franceză ”Le français, c’est facile!” destinat copiilor care doresc să se inițieze în tainele limbii franceze. Lector univ. dr. Mariana Șovea și lectorul de franceză Maxence Caron își propun să recapituleze noțiunile învățate săptămânile precedente și să vorbească despre animalul domestic preferat. Copiii cântă, desenează, se joacă și învață noile noțiuni de limbă franceză împreună cu ariciul Léo și prietenii lui.

Începând cu ora 18, Biroul Francez este gazda unui eveniment deosebit realizat de Liceul de Artă. Sub genericul ”La musique au temps passé ”, prof. Iulia Buraciuc, prof. Angelica Banea, prof. Ciprian Constandache și prof. Daniel Dragomirescu propun un recital de muzică : momente instrumentale (vioară, violoncel) și corale cu ”Vivat Musica”.

Le bureau français reprend ses activités et sera un autre après-midi consacré aux francophones et francophiles. Mercredi 8 mai 2019, à 17h00, le cours de français "Le français, c'est facile!" aura lieu pour les enfants qui souhaitent se lancer dans les secrets de la langue française. Maître de conférences, la docteure Mariana Șovea et le conférencier français Maxence Caron souhaitent récapituler les leçons apprises au cours des semaines précédentes et parler de l'animal domestique préféré. Les enfants chantent, dessinent, jouent et apprennent les nouvelles notions de la langue française avec le hérisson Léo et ses amis.

À partir de 18 heures, le Bureau français est l’amphitryon d’un événement spécial organisé par le Lycée d’Art. Les professeurs Iulia Buraciuc, Angelica Banea, Ciprian Constandache et Daniel Dragomirescu proposent un récital de musique: moments instrumentaux (violon, violoncelle) et chorals avec "Vivat Musica".

Miercuri, 17.04.2019, ora 17, Biroul Francez găzduiește un spectacol dedicat francofonilor suceveni sub genericul ”Culture et communication : partageons nos richesses !”.

Programul pregătit de elevii Școlii Gimnaziale Zvoriştea, Școlii Gimnaziale Șerbănești-Zvoriștea, Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, Școlii Gimnaziale „Dimitrie Păcurariu”- Șcheia, Școlii Gimnaziale Vereşti, Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir”, îmbină armonios muzica, dansul, poezia şi teatrul. Activitatea are ca scop încurajarea elevilor de a se exprima şi de a comunica în limba franceză, de a socializa cu alţi elevi care împărtăşesc aceleaşi valori, de a lega prietenii şi de a descoperi împreună diversitatea spațiului francofon.

Le mercredi, 17 avril 2019, à 17 heures, le Bureau Français est l’amphytrion d’un spectacle dédié aux francophones de Suceava sous le titre "Culture et communication: partageons nos richesses!".

Le programme préparé par les élèves des Collèges de Zvoriștea, de Şerbăneşti-Zvoriştea, de  ”Miron Costin”, de ”Dimitrie Păcurariu”, de Vereşti, du Collège Economique ”Dimitrie Cantemir” réunit harmonieusement musique, danse, poésie et théâtre. L'activité vise à encourager les étudiants à s'exprimer et à communiquer en français, à socialiser avec d'autres étudiants qui partagent les mêmes valeurs, à se lier d’amitié et à découvrir ensemble la diversité de l'espace francophone.

Pagina 1 din 4

Copyright (c) 2013-2018 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.