Miercuri, 29 mai 2019, la ora 17 are loc la Biroul Francez activitatea săptămânală dedicată francofonilor și francofililor suceveni, ”Le français, c’est facile !”. La această ultimă întâlnire cu limba franceză, copiii repetă activitățile cotidiene și  învață verbul „aller”, îndrumați, ca în fiecare săptămână, de dna lector univ. dr. Mariana Șovea și de lectorul de limbă franceză, Maxence Caron. Jocurile, cântecele, fișele de colorat, dar și alte activități-surpriză vor îmbina plăcutul cu utilul. La sfârșitul orei, toți copiii primesc diplome de participare pentru întreaga perioadă a cursului.

Cursul se desfășoară în cadrul proiectului ”Francofonia în comunitate” – un proiect inițiat de Centrul de Reușită Universitară al Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava în colaborare cu Biroul Francez și sprijinit de Agenția Universitară a Francofoniei. Proiectul, unic în România, își propune să aducă limba franceză și valorile Francofoniei mai aproape de locuitorii orașului Suceava prin activități destinate publicului larg.

Începând cu ora 18, are loc activitatea de bilanț a proiectului ”Francofonia în comunitate” desfășurat în perioada septembrie 2018 - iunie 2019, realizat de prof. Tamara Sabin, responsabilul BF. Se face referință la tipurile de activități, dar se prezentă și etapele/palmaresul elevilor români participanți la concursurile internaționale ”Mathématiques sans frontières 2019” și ”Dictée lavalloise”.

Cadrele didactice implicate în activitățile Biroului Francez vor primi atestatele de voluntariat eliberate de Consiliul Județean, partenerul BF.

Le mercredi 29 mai 2019, à 17h, l'activité hebdomadaire consacrée aux francophones et aux francophiles de Suceava, "Le français, c'est facile!", a lieu au Bureau Français. Lors de cette dernière rencontre avec le français, les enfants répètent leurs activités quotidiennes et apprennent le verbe "aller", guidés, comme chaque semaine, par le conférencier dr. Mariana Șovea et le conférencier francophone Maxence Caron. Jeux, chansons, fiches à colorier et d’autres activités-surprises associent plaisir et utilité. À la fin de l’activité, tous les enfants reçoivent des diplômes de participation à ce cours.

Le cours fait partie du projet "La Francophonie dans la communauté" - un projet initié par l'Université "Ștefan cel Mare" de Suceava en collaboration avec le Bureau Français et soutenu par l'Agence Universitaire de la Francophonie. Le projet,  unique en Roumanie, vise à rapprocher les valeurs françaises et francophones des habitants de Suceava par des activités destinées au grand public.

À partir de 18 heures, a lieu le bilan du projet "La francophonie dans la communauté" qui s'est déroulé entre septembre 2018 et mai 2019, sous la direction de la professeure Tamara Sabin, responsable du BF. Il s’agit des activités réalisées, mais également des étapes / palmarès des élèves roumains participants aux concours internationaux "Mathématiques sans frontières 2019" et "Dictée lavalloise".

Les enseignants impliqués aux activités du Bureau Français reçoivent les attestations de bénévolat délivrées par le Conseil Départemental, partenaire du BF.

 

Miercuri, 22 mai 2019,  ora 17, la Biroul Francez are loc activitatea săptămânală dedicată francofonilor și francofililor suceveni, ”Le français, c’est facile !”. La această întâlnire cu limba franceză, copiii discută despre activitățile lor cotidiene îndrumați, ca în fiecare săptămână, de dna lector univ. dr. Mariana Șovea și de lectorul de limbă franceză, Maxence Caron. Jocurile, cântecele, fișele de colorat, dar și alte activități-surpriză vor îmbina plăcutul cu utilul.

Începând cu ora 18, activitatea ”Traduire les auteurs francophones” la care vor participa 20 de elevi de la Liceele Tehnologice ”Mihai Eminescu”, Dumbrăveni și ”Iorgu Vârnav Liteanu”, Liteni, este coordonată de  prof. Alexandra Sîrghi și prof. Briana Belciug. Activitatea are ca scop promovarea lecturii și sensibilizarea elevilor cu privire la studierea limbilor străine. Programul activității este compus din trei secțiuni: prezentarea operelor autorilor francofoni (Éric-Emmanuel Schmitt, Muriel Barbery, Amélie Nothomb, Matei Vișniec), traducerea unor fragmente din limba franceză în limba română, analiza traducerilor.

Atelierele de traducere reprezentă punctul de plecare spre dezbateri și strategii de abordare a textului literar. Activitatea pune accentul pe competențele lingvistice ale elevilor, dar și pe colaborare, comunicare și toleranță.

Mercredi 22 mai 2019, à 17h, au Bureau français a lieu l’activité hebdomadaire dédiée aux francophones et francophiles de Suceava, "Le français, c'est facile!". A cette rencontre avec  la langue française, les enfants discutent de leurs activités quotidiennes étant dirigés, comme chaque semaine, par Mme le lector univ. dr. Mariana Sovea et M. Maxence Caron, le lecteur de français. Jeux, chansons, coloriages et d'autres activités-surprises vont joindre l’utile à l’agréable.

            A partir de 18h, l'activité ”Traduire les auteurs francophones” à laquelle participent 20 élèves des Lycées Technologiques "Mihai Eminescu", Dumbrăveni et "Iorgu Vârnav Liteanu" Liteni, est coordonnée par les prof. Alexandra Sîrghi et Briana Belciug. L'activité vise à promouvoir la lecture et à sensibiliser les élèves au sujet des langues à étudier. Le programme de l’activité se compose de trois sections: la présentation des œuvres des auteurs francophones (Éric-Emmanuel Schmitt, Muriel Barbery, Amélie Nothomb, Matei Vişniec), la traduction d'extraits du français en roumain, l’analyse des traductions. 

Les ateliers de traduction sont le point de départ des discussions et des stratégies pour  entamer le texte littéraire. Le travail se concentre sur les compétences linguistiques des élèves, mais aussi sur la collaboration et la tolérance.

 

Biroul Francez anunță că miercuri, 15 mai 2019, la ora 17 are loc deja consacrata activitate săptămânală dedicată francofonilor și francofililor suceveni, ”Le français, c’est facile !”. La această nouă întâlnire cu limba franceză, copiii abordează verbul „avoir” asociat cu structurile și cuvintele deja învățate, îndrumați, ca în fiecare săptămână, de dna lector univ. dr. Mariana Șovea și de lectorul de limbă franceză, Maxence Caron. Printre activitățile propuse se număra jocurile, cântecele, fișele de colorat, dar și alte activități-surpriză pregătite de cei doi organizatori.

Le Bureau Français annonce que mercredi 15 mai 2019, à 17h, a lieu l’activité hebdomadaire connue déjà pour les francophones et les francophiles de Suceava, « Le français, c'est facile! ». A cette nouvelle rencontre des enfants avec le français ils apprennent le verbe « avoir » associé à des structures déjà acquises, ils sont guidés, comme chaque semaine, par Mme lector univ. dr. Mariana Șovea et le lecteur de français, Maxence Caron. Parmi les activités proposées on compte des jeux, des chansons, des coloriages et d'autres  activités-surprises préparées par les deux organisateurs.

Biroul francez își reia activitatea și va fi o altă după-amiază dedicată francofonilor și francofililor. Miercuri, 8 mai 2019, ora 17, are loc cursul de limbă franceză ”Le français, c’est facile!” destinat copiilor care doresc să se inițieze în tainele limbii franceze. Lector univ. dr. Mariana Șovea și lectorul de franceză Maxence Caron își propun să recapituleze noțiunile învățate săptămânile precedente și să vorbească despre animalul domestic preferat. Copiii cântă, desenează, se joacă și învață noile noțiuni de limbă franceză împreună cu ariciul Léo și prietenii lui.

Începând cu ora 18, Biroul Francez este gazda unui eveniment deosebit realizat de Liceul de Artă. Sub genericul ”La musique au temps passé ”, prof. Iulia Buraciuc, prof. Angelica Banea, prof. Ciprian Constandache și prof. Daniel Dragomirescu propun un recital de muzică : momente instrumentale (vioară, violoncel) și corale cu ”Vivat Musica”.

Le bureau français reprend ses activités et sera un autre après-midi consacré aux francophones et francophiles. Mercredi 8 mai 2019, à 17h00, le cours de français "Le français, c'est facile!" aura lieu pour les enfants qui souhaitent se lancer dans les secrets de la langue française. Maître de conférences, la docteure Mariana Șovea et le conférencier français Maxence Caron souhaitent récapituler les leçons apprises au cours des semaines précédentes et parler de l'animal domestique préféré. Les enfants chantent, dessinent, jouent et apprennent les nouvelles notions de la langue française avec le hérisson Léo et ses amis.

À partir de 18 heures, le Bureau français est l’amphitryon d’un événement spécial organisé par le Lycée d’Art. Les professeurs Iulia Buraciuc, Angelica Banea, Ciprian Constandache et Daniel Dragomirescu proposent un récital de musique: moments instrumentaux (violon, violoncelle) et chorals avec "Vivat Musica".

Miercuri, 17.04.2019, ora 17, Biroul Francez găzduiește un spectacol dedicat francofonilor suceveni sub genericul ”Culture et communication : partageons nos richesses !”.

Programul pregătit de elevii Școlii Gimnaziale Zvoriştea, Școlii Gimnaziale Șerbănești-Zvoriștea, Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, Școlii Gimnaziale „Dimitrie Păcurariu”- Șcheia, Școlii Gimnaziale Vereşti, Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir”, îmbină armonios muzica, dansul, poezia şi teatrul. Activitatea are ca scop încurajarea elevilor de a se exprima şi de a comunica în limba franceză, de a socializa cu alţi elevi care împărtăşesc aceleaşi valori, de a lega prietenii şi de a descoperi împreună diversitatea spațiului francofon.

Le mercredi, 17 avril 2019, à 17 heures, le Bureau Français est l’amphytrion d’un spectacle dédié aux francophones de Suceava sous le titre "Culture et communication: partageons nos richesses!".

Le programme préparé par les élèves des Collèges de Zvoriștea, de Şerbăneşti-Zvoriştea, de  ”Miron Costin”, de ”Dimitrie Păcurariu”, de Vereşti, du Collège Economique ”Dimitrie Cantemir” réunit harmonieusement musique, danse, poésie et théâtre. L'activité vise à encourager les étudiants à s'exprimer et à communiquer en français, à socialiser avec d'autres étudiants qui partagent les mêmes valeurs, à se lier d’amitié et à découvrir ensemble la diversité de l'espace francophone.

Biroul francez vă invită la o altă după-amiază dedicată francofonilor și francofililor. Miercuri, 10 aprilie 2019, ora 17, are loc cursul de limbă franceză ”Le français, c’est facile!” destinat copiilor care doresc să se inițieze în tainele limbii franceze. Săptămâna aceasta, lector univ. dr. Mariana Șovea și lectorul de franceză Maxence Caron își propun să facă o incursiune în lumea animalelor domestice. Copiii sunt invitați să cânte, să deseneze, să se joace și în același timp să învețe noile noțiuni de limbă franceză împreună cu ariciul Léo și prietenii lui.

Începând cu ora 18, prof. dr. Loredana Mititiuc și prof. Melania Băbăscu împreună cu elevii lor de la Liceul cu Program Sportiv și Colegiul Economic ”D. Cantemir” propun publicului sucevean activitatea ”L’Adolescent français. Dansul, muzica, poezia își dau mâna și în această săptămână pentru a exprima plăcerea de a se exprima în limba franceză și de a promova francofonia proprie. Prezentările "Les stéréotypes de l'adolescent français" și "La journée de l'Europe" vor fi completate cu momente de dans (pe tema Le mépris de Georges Delerue / Di-gue ding ding de Michel Legrand), cu recitări din creații personale, dar și din Guillaume Apollinaire sau Arthur Rimbaud, cu cântece (Françoise Hardy - Comment te dire adieu?/ Françoise Gall - Laissez tomber les filles), cu o scenetă  (”Le bérêt” de Fernand Raynaud), dar și cu un număr de dans acrobatic.

Intrarea este liberă.

Le Bureau Français vous invite à participer à un autre après-midi destiné aux francophiles et francophones. Mercredi, 10 avril 2019, à 17h, a lieu le cours de français ”Le français, c’est facile!” dédié aux enfants désireux de pénétrer les mystères de la langue française. Cette semaine, le lector univ. dr. Mariana Șovea et le  lecteur de français Maxence Caron proposent faire une incursion dans le monde des animaux domestiques. Les petits sont invités à chanter, dessiner, jouer et puis à apprendre les nouveaux mots en français avec Léo et ses amis.

A partir de 18h, le prof. dr. Loredana Mititiuc, le prof. Melania Băbăscu et leurs élèves du Lycée au Programme Sportif et du Collège Economique ”D. Cantemir” proposent au public de Suceava l’activité ”L’Adolescent français. La danse, la musique, la poésie se donnent la main cette semaine aussi pour célébrer le plaisir de s’exprimer en français et de promouvoir sa propre francophonie.

Les présentations "Les stéréotypes de l'adolescent français" et "La journée de l'Europe" seront complétées avec des moments de danse, (sur le thème du Mépris de Georges Delerue / Di-gue ding ding de Michel Legrand), des récitations de compositions propres ou de Guillaume Apollinaire/Arthur Rimbaud, des chansons (Françoise Hardy - Comment te dire adieu?/ Françoise Gall - Laissez tomber les filles), d’une saynète (”Le bérêt” de Fernand Raynaud) et d’une danse acrobatique aussi.

L’entrée est libre.

Biroul francez vă invită la o altă după-amiază dedicată francofonilor și francofililor. Miercuri, 3 aprilie 2019, ora 17, are loc cursul de limbă franceză ”Le français, c’est facile!” destinat copiilor care doresc să se inițieze în tainele limbii franceze. Săptămâna aceasta, lector univ. dr. Mariana Șovea și lectorul de franceză Maxence Caron propun recapitularea noțiunilor învățate la întâlnirile precedente și o discuție despre zilele săptămânii. Copiii sunt invitați să cânte, să deseneze, să se joace și în același timp să învețe noile noțiuni de limbă franceză împreună cu ariciul Léo și prietenii lui.

Începând cu ora 18, prof. dr. Petronela Munteanu, prof. dr. Cristina Hetriuc și prof. Cristina Cojocaru împreună cu elevii lor propun publicului sucevean activitatea Célébrons la francophonie ensemble !”. Dansul, muzica, poezia își dau mâna pentru a celebra plăcerea de a se exprima în limba franceză și de a promova francofonia proprie.

Activitatea este realizată de elevii din patru licee partenere și face parte din seria de activități propuse în cadrul parteneriatului școlar (inițiat sub egida Inspectoratului Școlar Suceava, reprezentat de domnul inspector de limbi moderne Constantin Tiron) între Colegiul Național Petru Rareș, Colegiul Național Mihai Eminescu, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu, Colegiul Național de Informatică Spiru Haret și gazda evenimentului, Biroul francez.

Proiectul  educativ îşi propune nu numai o importantă documentare a elevilor cu privire la obiectivele socio-culturale ale Franţei, dar şi dezvoltarea unor competenţe de comunicare reală şi a unor abilităţi de lectură a imaginii, de interacţiune orală, de exploatare a unor documente furnizate de mass-media (presă, internet, televiziune) și de exprimare artistică. Obiectivele proiectului sunt dezvoltarea dorinţei de cunoaştere a culturii şi civilizaţiei franceze, cultivarea dorinţei de a lucra în grup, dezvoltarea respectului pentru cultura franceză și francofonă, dezvoltarea simţului artistic şi a gustului pentru frumos, utilizarea resurselor TIC în documentarea proiectului prin folosirea calculatorului, dezvoltarea colaborării și cooperării între elevii și cadrele didactice din cele 4 unităţi de învăţământ.

Intrarea este liberă.

Le Bureau Français vous invite à participer à un autre après-midi destiné aux francophiles et francophones. Mercredi, 3 avril 2019, à 17h, a lieu le cours de français ”Le français, c’est facile!” dédié aux enfants désireux de pénétrer les mystères de la langue française. Cette semaine, lector univ. dr. Mariana Șovea et le  lecteur de français Maxence Caron proposent un bilan des acquis de la dernière classe et une discussion sur les jours de la semaine. Les petits sont invités à chanter, dessiner, jouer et puis à apprendre les nouveaux mots en français avec Léo et ses amis.

A partir de 18h, les prof. dr. Petronela Munteanu, Cristina Hetriuc, le prof. Cristina Cojocaru et leurs élèves proposent au public de Suceava l’activité Célébrons la francophonie ensemble !”. La danse, la musique, la poésie se donnent la main pour célébrer le plaisir de s’exprimer en français et de promouvoir sa propre francophonie.

L’activité est réalisée par des élèves appartenant à quatre lycées partenaires et fait partie de la série des activités proposées par un partenariat scolaire (sous l’égide de l’Inspection Scolaire Départementale représentée par M. l’inspecteur de langues modernes Constantin Tiron) entre le Collège National Petru Rareș, le Collège National Mihai Eminescu, le Collège d’Art Ciprian Porumbescu, le Collège National d’Informatique Spiru Haret et l’amphytrion de l’événement, le Bureau Français.

Le projet éducatif suppose pas seulement une importante documentation des élèves visant les objectifs socio-culturels de la France, mais aussi le développement des compétences de communication, des habiletés de lecture de l’image, de l’interaction orale, de l’exploi des documents offerts par mass-média (presse, internet, télévision) et de l’expression artistique.

Les objectifs du projets sont le développement du désir de connaître la culture et la civilisation françaises, de les respecter,  le développement du désir de travailler en groupe, du sens artistique et du goût pour la beauté, l’emploi des TICE, le développement de la collaboration et de la coopération entre les élèves et les enseignants de ces quatre lycées.

L’entrée est libre.

Miercuri, 27 martie 2019, ora 17.00, la Biroul Francez micii francofoni înaintează cu pași mici dar siguri pe tărâmul limbii franceze. După o fixare a lexicului și a structurilor învățate ora trecută, în această săptămână abordează vocabularul sentimentelor împreună cu lector dr. Mariana Șovea, lectorul de franceză Maxence Caron și nelipsitul arici Léo. Nu vor lipsi jocurile, cântecele și desenul, toate pentru a dovedi că „Le français, c’est facile!”.

Începând cu ora 18, „La francophonie partagée” este activitatea care marchează/continuă seria evenimentelor dedicate Francofoniei. Elevii francofoni ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” și ai Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” din  Suceava, coordonați de prof. Irina Melisch, prof. Irina Maxim și prof. Ioana Murea, aduc în fața publicului sucevean scurt metrajul ”l’Amour rouge”, creații literare proprii și piese muzicale apreciate de adolescenți. Grupuri vocale, soliști, dansatori, ”poètes en herbes” vor fi ingredientele unei după-amiezi ”à l’honneur de la francophonie”.

 Intrarea este liberă.

Programul săptămânal și toate evenimentele organizate de Biroul Francez sunt anunțate pe pagina de facebook: www.facebook.com/biroulfrancez.casaprieteniei

Mercredi, le 27 mars 2019 à 17h, au Bureau Français les petits francophones avancent aux petits pas mais sûrs sur le terrain de la langue française. Après une révision de l’acquisition du lexique et des structures pendant la classe antérieure, cette semaine ils apprennent les sentiments avec le lector univ. dr. Mariana Șovea, le lecteur de français Maxence Caron et le tout présent Léo, le hérisson. Les jeux, les chansons et le dessin seront à l’ordre du jour pour prouver que „Le français, c’est facile!”.

A partir du 18 h, „La francophonie partagée” est l’activité qui indique/continue la série des événements dédiés à la francophonie. Les élèves francophones du Collège National „Mihai Eminescu” et du  Collège Economique „Dimitrie Cantemir” de  Suceava, coordonnés par les prof. Irina Melisch, Irina Maxim et Ioana Murea, proposent au public de Suceava le court métrage ”l’Amour rouge”, des créations littéraires propres et des pièces musicales appréciées par les ados. Les chorales, les interprètes, les danseurs, les ”poètes en herbes” seront les ingrédients d’un après-midi ”à l’honneur de la francophonie”.

L’entrée est libre.

Le programme hebdomadiare et tous les événements organisés par le Bureau Français sont annoncés sur notre page facebook: www.facebook.com/biroulfrancez.casaprieteniei.

În fiecare an, la 20 martie,  80 de ţări şi guverne de pe cinci continente, având statutul de membri sau observatori ai Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei,  sărbătoresc ”Ziua Internaţională a Francofoniei”. Este ocazia pentru o pledoarie în favoarea multilingvismului, a descoperirii tradiţiilor si culturilor diferite, un prilej pentru a pune în valoare bogăţia, diversitatea francofoniei culturale şi pentru a creşte atractivitatea acesteia în lume. Ca urmare, peste tot au loc întâlniri cu artiști și scriitori, conferințe, ateliere și spectacole care ilustrează vitalitatea limbii franceze și diversitatea formelor de expresie.

Județul Suceava, care ocupă locul I în țară din punctul de vedere al numărului de elevi care învață limba franceză și este unic în lume prin proiectul ”Francofonia în comunitate”, se integrează perfect în contextul plurilingvismului francofon.

Miercuri, 20 martie 2019, ora 17, la Biroul Francez, sunteți invitați să încurajați micii francofoni  care  repetă lexicul casei și învăță verbul „être” prin diverse jocuri și activități propuse de Mariana Șovea și de Maxence Caron.

Începând cu ora 18, vă invităm să ne fiți aproape la lansarea cărții ”Theodor Cazaban ou la révolte silencieuse” de Gina Puică și a revistei ”Rythmes, couleurs et paroles francophones” nr. 1/2018. Ne bucurăm de participarea dnelor Elena Brândușa Steiciuc și Mariana Șovea de la Universitatea ”Ștefan cel Mare”, a dlui Constantin Severin, scriitor și pictor, a dlui Maxence Caron, lector de franceză la Universitatea ”Ștefan cel Mare”/Biroul Francez, care  prezentă cartea și revista menționate.

La ora 19, participanții la aceste activități sunt invitați să schimbe impresii și gânduri în jurul unui ”pot francophone”.

Intrarea este liberă. Programul săptămânal și toate evenimentele organizate de Biroul Francez sunt anunțate pe pagina de face book: www.facebook.com/biroulfrancez.casaprieteniei

Chaque année, le 20 mars, 80 pays et gouvernements des cinq continents, ayant le statut de membre ou d'observateur de l'Organisation Internationale de la Francophonie, célèbrent la ”Journée internationale de la Francophonie”. C'est l'occasion d'un plaidoyer en faveur du multilinguisme, de la découverte de traditions et de cultures différentes, d'une occasion de mettre en valeur la richesse, la diversité de la culture francophone et d'accroître son attractivité dans le monde. Ainsi, des rencontres avec des artistes et des écrivains, des conférences, des ateliers et des spectacles illustrent la vitalité du français et la diversité des expressions.

Le département de Suceava, qui occupe la première place dans le pays du point de vue du nombre d'étudiants apprenant le français et est unique au monde grâce au projet "Francophonie dans la communauté", s'intègre parfaitement dans le contexte du plurilinguisme francophone.

Le mercredi 20 mars 2019, à 17 heures au Bureau Français, vous êtes invités à encourager les petits francophones à répéter le lexique de la maison et à apprendre le verbe "être" à travers divers jeux et activités proposés par Mariana Șovea et Maxence Caron.

À partir de 18 heures, nous vous invitons à lancer le livre "Theodor Cazaban ou la révolte silencieuse" de Gina Puică et le magazine "Rythmes, couleurs et paroles francophones" no. 1/2018. Nous apprécions la participation d'Elena Brânduşa Steiciuc et Mariana Șovea de l'Université "Ștefan cel Mare", M. Constantin Severin, écrivain et peintre, de M. Maxence Caron, conférencier français à l'Université "Ștefan cel Mare" / Bureau français, qui présentent ce livre et magazine.

À 19 heures, les participants à ces activités sont invités à échanger leurs impressions et leurs réflexions autour d'un "pot francophone".

L'entrée est gratuite.

Miercuri, 13.03.2019, ora 17, Biroul Francez în colaborare cu Centrul de Reușită Universitară (CRU) Suceava organizează un nou curs de limba franceză destinat celor mai tineri suceveni. Dna lector univ. dr. Mariana Șovea și lectorul de franceză Maxence Caron  repetă lexicul referitor la casă și continuă cu obiectele din diferitele camere, introduse cu ajutorul structurilor specifice. Echipa de profesori pregătește și de această dată activități variate, care să îi motiveze pe micii francofoni să comunice cât mai mult în limba franceză.

La ora 18, sub genericul ”La francophonie aux yeux des ados”, elevii Colegiului Tehnic «Alexandru Ioan Cuza», Suceava, Colegiului « Vasile Lovinescu », Fălticeni și Colegiului Național de Informatică «Spiru Haret», Suceava, se reunesc pentru a aduce un omagiu limbii franceze și Francofoniei. Tinerii, coordonati de dnele profesoare Mihaela Șerban, Corina Baida, Loredana Gaspar, Oana Fodor, Mihaela Pînzariu și Aura Mihoc, cântă, recită și interpretează scenete pentru a marca apartenența la valorile promovate de francofoni. Momentele artistice sunt completate cu prezentări ale personalitaților române care ne-au reprezentat în lume : C. Brâncuși, T. Tzara sau G. Enescu.

Mercedi, le 13 mars, à 17h, le Bureau Français et le Centre de Réussite Universitaire (CRU) Suceava organisent un nouveau cours de français dédié aux petits de la ville. Mme le lector univ. dr.  Mariana Șovea et le  lecteur de français, M. Maxence Caron répètent le vocabulaire sur la maison et continuent avec les objets de différentes chambres introduits par des structures spécifiques. L’équipe de professeurs préparent cette fois aussi des activités variées qui vont  motiver la communication des petits francophones.

A 18 h, sous le titre ”La francophonie aux yeux des ados”, les élèves du Collège Technique «Alexandru Ioan Cuza» de Suceava, du Collège « Vasile Lovinescu » de Fălticeni et du Collège National d’Informatique «Spiru Haret» de Suceava se réunissent pour rendre hommage à la langue française et à la Francophonie. Les jeunes gens, coordonnés par Mmes les professeurs Mihaela Șerban, Corina Baida, Loredana Gaspar, Oana Fodor, Mihaela Pînzariu et Aura Mihoc, chantent, récitent et interprètent des saynètes pour marquer l’appartenance aux valeurs promues par les francophones. Les moments artistiques sont complétés avec des présentations des personnalités roumaines qui nous ont repésentés dans le monde : C. Brâncuși, T. Tzara ou G. Enescu.

Pagina 1 din 3

Copyright (c) 2013-2018 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.
Vezi detalii Ok