Hotărâri adoptate în 2019

Hotărârea nr. 249 din 19.12.2019 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava în Dosarul penal nr. 11240/314/2019, înregistrat pe rolul Judecătoriei Suceava.


Hotărârea nr. 248 din 19.12.2019 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de Asociere nr. 28910/20.12.2017, 130205/18.12.2017, 562/12.12.2017, încheiată între Județul Suceava - Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi Fundaţia ,,Hope and Homes for Children” România, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.237/2017.


Hotărârea nr. 247 din 19.12.2019 privind aprobarea actului adițional nr.4 la Convenția de colaborare nr.84887/299/29.12.2016, 525/10.01.2017, încheiată între Consiliul Județean Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și Fundația „O Nouă Viață” din orașul Siret, județul Suceava, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr. 256/2016.


Hotărârea nr. 246 din 19.12.2019 privind aprobarea înființării Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități „O nouă Viață” Suceava, prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă Viață” Suceava, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.


Hotărârea nr. 245 din 19.12.2019 privind aprobarea Planului de restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pojorâta din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.

Hotărârea nr. 244 din 19.12.2019 privind aprobarea documentației aferente procedurii de achiziție a serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap de tip HIV/SIDA de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava.


Hotărârea nr. 243 din 19.12.2019 privind aprobarea promovării Județului Suceava în cadrul Târgurilor Internaționale de Turism: Ferien Messe (16-19 ianuarie 2020, Viena, Austria), FITUR (22-26 ianuarie 2020, Madrid, Spania), BIT (9-11 februarie 2020, Milano, Italia), IMTM (11-12 februarie 2020, Tel Aviv, Israel), ITB (4-8 martie 2020 Berlin, Germania) și MAP – Le Monde a Paris (12-15 martie 2020, Paris, Franța) și al Târgului de Turism al României (20-23 februarie 2020, București, România).


Hotărârea nr. 242 din 19.12.2019 privind aprobarea modificării tarifelor aplicate pentru activitățile de sortare și depozitare prestate de către Asocierea S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L., S.C. FRITEHNIC S.R.L., S.C. RITMIC COM S.R.L. și încheierea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de administrare a Depozitului de deșeuri, administrarea Stației de sortare și administrarea Centrului public de colectare din cadrul CMID Moara, componentă a Serviciului de salubrizare al județului Suceava nr. 18733/10 din 07.08.2019.


Hotărârea nr. 241 din 19.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii : „Construire Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi din cadrul proiectului PIN 1 – PAŞI SPRE VIITOR – LMP 3” – în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava.


Hotărârea nr. 240 din 19.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii : „Construire Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi din cadrul proiectului PIN 1 – PAŞI SPRE VIITOR – LMP 2” – în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava.

Hotărârea nr. 239 din 19.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii : „Construire Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi din cadrul proiectului PIN 1 – PAŞI SPRE VIITOR – LMP 1” – în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava.


Hotărârea nr. 238 din 19.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii : „Reabilitare clădire pentru înfiinţarea unui Centru de zi din cadrul proiectului PIN 1 – PAŞI SPRE VIITOR” – în satul Pârteştii de Sus, comuna Cacica, judeţul Suceava.


Hotărârea nr. 237 din 19.12.2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare platformă asfaltică la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului”.


Hotărârea nr. 236 din 19.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru Execuția lucrărilor de utilități și dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiții Ansamblu de locuințe de serviciu cu 30 unități locative prin programul ”Construcția de locuințe de serviciu”, în municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 21 (incinta spitalului vechi).


Hotărârea nr. 235 din 19.12.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiții ”Împrejmuire teren Canton Rarău, județul Suceava”.

Hotărârea nr. 213 din 27.11.2019 privind aprobarea suplimentării sumelor ce reprezintă contravaloarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Consiliului Județean Suceava și a instituției Președintelui Consiliului Județean Suceava în cererile incidentale formulate în dosarul nr. 3655/117/2018, aflate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.


Hotărârea nr. 212 din 27.11.2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții ”Construire scări acces/evacuare și reabilitare clădire cantină la Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Sf. Andrei“ Gura Humorului, județul Suceava“.


Hotărârea nr. 211 din 27.11.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiții ”Execuție prag de fund la pod pe DJ 208 C, km 23+580 peste râul Siret, localitatea Vercicani, județul Suceava”.


Hotărârea nr. 210 din 27.11.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investiții ”Execuție prag de fund la pod pe DJ 208 C, km 26+150 peste râul Suceava, localitatea Roșcani, județul Suceava”.


Hotărârea nr. 209 din 27.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul Județului Suceava, pentru obiectivul de investiție "Asfaltare DJ 178C, Rădăuți - Frătăuții Vechi - Frătăuții Noi - Bilca - Vicovu de Sus, km 1+800-23+276, județul Suceava".

Pagina 1 din 4

Copyright © Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.