Hotărârea nr. 149 din 31.07.2019 privind completarea listei minimale de programe şi proiecte culturale ce vor fi organizate în anul 2019 de către Muzeul Bucovinei.


Hotărârea nr. 148 din 31.07.2019 privind aprobarea asocierii între Unitatea administrativ-teritorială Județul Suceava, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava și Unitatea administrativ-teritorială Comuna Gălănești în vederea realizării lucrărilor de reparații pe drumul județean DJ 178 Gălănești, pe o lungime de 4,8 Km.


Hotărârea nr. 147 din 31.07.2019 privind aprobarea atribuirii şi încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de administrare a Depozitului de deşeuri, administrarea Staţiei de sortare şi administrarea Centrului public de colectare din cadrul CMID Moara, componentă a Serviciului de salubrizare al judeţului Suceava şi aprobarea tarifelor aplicate pentru activităţile de sortare și depozitare.


Hotărârea nr. 146 din 31.07.2019 privind participarea Judeţului Suceava prin Consiliul Judeţean Suceava la organizarea Summitului RePatriot 2019, ediţia a IV-a, în perioada 3-6 octombrie 2019, în judeţul Suceava.


Hotărârea nr. 145 din 31.07.2019 privind reînnoirea mandatului unui membru în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Ştefan cel Mare-Suceava”.


Hotărârea nr. 144 din 31.07.2019 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.2 la Convenţia de colaborare nr.56680/241/2016, dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și Asociația „Help Autism”.


Hotărârea nr. 143 din 31.07.2019 privind aprobarea componentei comisiei de examinare la concursul de ocupare a funcţiei de conducere vacantă de şef secţie la Secţia obstetrică-ginecologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.


Hotărârea nr. 142 din 31.07.2019 privind avizarea componenţei comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de ocupare a unei funcţii de conducere specifice comitetului director, respectiv director medical, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Copyright © Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

www.cjsuceava.ro - Visitors: All 352201

Currently are 220 guests and no members online

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.