Organigrama Consiliului Județean Suceava conform HCJ - 117/2016

 

 

 • PREȘEDINTE - FLUTUR Gheorghe
 • VICEPREȘEDINTE - SEREDENCIUC Viorel
 • VICEPREȘEDINTE - NIȚĂ Marin-Gheorghe
 • ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDEȚULUI - VASILCIUC Irina
 • CABINETUL PREȘEDINTELUI
   BARBĂ Niculai
   CREȚU Silviu Cristinel
   MITACHE Cristina Petronela
 • SECRETARUL JUDEȚULUI – TANASĂ Petru

 

- COMPARTIMENT EVIDENŢA LUCRĂRILOR CONSILIULUI JUDEŢEAN

 

- SERVICIUL AVIZARE LEGALITATE ȘI SECRETARIAT – șef serviciu – MOLDOVAN Gheorghe Alexandru

 

- COMPARTIMENT REPREZENTARE ÎN INSTANȚE

 • SERVICIUL BUGET - CONTABILITATE – șef serviciu – vacant
 • SERVICIUL MONITORIZARE BUGETE PROIECTE – șef serviciu – FLORIȘTEAN Rodica
 • SERVICIUL PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE – șef serviciu – GRECEANU ROBERT
 • BIROUL STRATEGIE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ – șef birou – MACSIM IRINA
 • SERVICIUL DIASPORĂ ȘI PARTENERIATE EXTERNE – șef serviciu – DUGAN Gabriela
 • DIRECŢIA ORGANIZARE – director executiv – temporar vacant

 

- SERVICIUL LOGISTIC – şef serviciu – URIAN Florin

 

- Biroul IT – şef birou – PAȘNICIUC Felicia-Dina

 

- Biroul Administrativ – şef birou – VARVAROI Florin-Gelu

 

- Compartiment documente clasificate

 

- SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELAȚII CU INSTITUȚII PUBLICE – șef serviciu – SAVIN Elena-Ionela

 

- Compartiment control intern managerial și SSM

 

- COMPARTIMENT SALARIZARE

 • SERVICIUL TURISM (CNIPT) – șef serviciu – BRĂDĂȚAN Claudiu
 • DIRECŢIA TEHNICĂ – director executiv – ZAHARIUC Elena

 

- SERVICIUL TEHNIC ȘI MEDIU – şef servicu – ȘILOCHE Gabriel

 

- SERVICIUL UIP (gestionare deșeuri) – șef serviciu – IGNĂTESCU Gheorghe

 

- SERVICIUL PROGRAME ȘI INVESTIȚII – șef serviciu – RUSU Daniel

 • ARHITECT ŞEF – ANDRIU Tudor-George

 

- COMPARTIMENT CADASTRU

 

- SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI – șef serviciu – MOROȘAN Elena

 

- SERVICIUL PATRIMONIU – șef serviciu – TANASĂ Smărăndița

 

- Biroul evidența patrimoniului – şef birou – GRĂDINARIU Iulian

 • SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE – șef serviciu – GRĂDINARU Adrian
 • BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN – șef birou – vacant

Copyright (c) 2013-2017 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate