Perfecționarea personalului din învățământul special din județul Suceava în instituții similare din Voievodatul Podkarpackie

  Analiza socio-economică a semnalat nevoia de profesionalizare a cadrelor didactice și a altor membri ai personalului din domeniul învățământului școlar special, cu rute flexibile de acces și progres în carieră, precum și un sistem adecvat de formare continuă a personalului care activează în acest domeniu, sistem care să conducă la consolidarea prestigiului profesional și atractivității acestei profesii.
  Scopul proiectului nostru de mobilitate constă în sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și a membrilor personalului din domeniul învăţământului şcolar special, pentru a inova şi îmbunătăţi calitatea predării, formării şi activităţii prin promovarea diverselor metode şi instrumente de lucru în cadrul instituţiilor de învăţământ.
  Proiectul urmăreşte să recunoască mai uşor competenţele în interiorul graniţelor naţionale şi în afara acestora, să crească în rândul personalului din domeniul învăţământul şcolar special gradul de conştientizare şi de înţelegere a altor culturi şi ţări, oferindu-le astfel posibilitatea de a construi reţele de contacte internaţionale, de a pune în aplicare noile metode și instrumente de lucru învățate și de a participa activ în societate.

Copyright (c) 2013-2018 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.
Vezi detalii Ok