Proiecte in implementare

Titlu: ”Învățământ special în zona transfrontalieră Suceava – Cernăuți: modern, incluziv și adecvat pieței forței de muncă”

Acronim: SpeEd-2-Labour Market

Contract de grant cu nr. de referință 2SOFT/1.1/35

Citește mai departe...

Sursa finanțare: Programului Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport - Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și instrumentelor TIC.

Citește mai departe...

Finanțare – POR Axa Prioritară 13, Prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Parteneriat – UAT Oraș Siret (lider) – UAT Județ Suceava (partener)

Citește mai departe...

Începând din anul 2017 Consiliul Județean Suceava este implicat, ca stakeholder, în proiectul european Green Pilgrimage - Supporting Natural and Cultural Heritage, co-finanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE. Proiectul vizează realizarea unei rețele de rute de pelerinaj la nivel european, care va promova o mai bună înțelegere interculturală și interreligioasă și va crește gradul de conștientizare privind istoria și patrimoniul cultural și natural comun.

Citește mai departe...

  Parteneriatul dintre Județul Iași, în calitate de lider și Județul Suceava, în calitate de partener, a încheiat cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Contractul de finanțare nr.390/04.09.2017, devenind beneficiarul unei finanțări nerambursabile acordate pentru implementarea proiectului “Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava”, cod SMIS 110622. Acest proiect complex este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Citește mai departe...

smidFinanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu, Axa prioritară 2, în valoare de 64.032.524 milioane euro. Proiectul presupune construirea a două depozite ecologice (centrul de management Moara care cuprinde pe lângă depozit şi o staţie de sortare şi Pojorîta), 5 staţii de transfer, un sistem de colectare selectivă a deşeurilor pentru fiecare localitate precum şi închiderea depozitelor urbane neconforme existente. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 11.04.2011 şi are o durata de implementare de 56 luni. Citește mai departe...

Copyright © Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.