Analiza socio-economică a semnalat nevoia de profesionalizare a cadrelor didactice și a altor membri ai personalului din domeniul învățământului școlar special, cu rute flexibile de acces și progres în carieră, precum și un sistem adecvat de formare continuă a personalului care activează în acest domeniu, sistem care să conducă la consolidarea prestigiului profesional și atractivității acestei profesii.
  Scopul proiectului nostru de mobilitate constă în sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și a membrilor personalului din domeniul învăţământului şcolar special, pentru a inova şi îmbunătăţi calitatea predării, formării şi activităţii prin promovarea diverselor metode şi instrumente de lucru în cadrul instituţiilor de învăţământ. Citește mai departe...

Copyright (c) 2013-2017 Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate