Proiect implementat de către Consiliul Județean Suceava în cadrul cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", Domeniul Major de Intervenţie 2 "Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice", Operaţiunea 1 "Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar".

Valoarea totală a proiectului - 6.626.464,92 lei

Valoare - Sistem Informatic Integrat - 3.008.612,00 lei fără TVA

Perioada de implementare 24.01.2014 – 24.10.2015

Perioada de sustenabilitate 24.10.2015 – 24.10.2020

Sistemul Informatic Integrat - SII creat prin cadrul proiectului este format din mai multe componente care au ca principal obiectiv creșterea performanței actului administrativ prin eficientizarea activităților interne ale UAT-urile partenere, a calității serviciilor publice on-line aduse cetățeanului, având în structura sa următoarele module: Registrul Agricol, SIVGIS – Componentele geo spațiale din cadrul Registrului Agricol Integrat, Financiar Contabil, Taxe și Impozite Locale, Managementul documentelor și fluxurilor de lucru – SIVADOC, Modulul Interactiv de analiză și raportare – MAR, Managementul Mijloacelor Fixe, Managementul Stocurilor, Managementul Bugetelor și Managementul Salariilor și Portal-ul Web.

http://sii.cjsuceava.ro

Beneficiarii direcți ai proiectului - U.A.T.-urile partenere: Comuna Bălăceana, Comuna Bălcăuți, Comuna Boroaia, Comuna Calafindești, Comuna Cornul Luncii, Comuna Fântâna Mare, Comuna Gălănești, Comuna Iaslovăț, Orașul Milișăuți, Comuna Siminicea, Orașul Siret, Comuna Todirești, Comuna Bogdănești, Comuna Voitinel și Comuna Zamostea.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:

 • furnizorii de servicii și produse ai partenerilor din proiect, prin creșterea cantității și calității serviciilor și produselor solicitate de administrațiile publice, conducând astfel la eficientizarea și creșterea calității serviciilor publice oferite cetățenilor și mediului de afaceri;
 • instituțiile cu care relaționeaza Consiliul Judetean Suceava și U.A.T.-urile partenere;
 • Aproximativ 146.146 cetățenii din Suceava și din comunele partenere în proiect – vor beneficia de servicii publice imbunaătățite;
 • Aproximativ 614.451 locuitorii din județul Suceava – vor beneficia de serviciile oferite de Consiliul Județean Suceava;
 • Mediul de afaceri din județul Suceava – vor beneficia de servicii publice imbunătățite.

 

REZULTATE

 • 16 parteneri beneficiari ai proiectului;
 • 1 Sistem Informatic Integrat;
 • 18 utilizatori ai sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, angajați ai partenerilor în proiect;
 • 37 de utilizatori ai soluției informatice de gestiune a fluxurilor specifice UAT-urilor ( financiar contabilitate, bugetare, resurse umane, taxe și impozite locale);
 • 170 firme, utilizatori;
 • 430 cetățieni, utilizatori.

 

Anunț finalizare proiect

Copyright © Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.