Parteneriatul dintre Județul Iași, în calitate de lider și Județul Suceava, în calitate de partener, a încheiat cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Contractul de finanțare nr.390/04.09.2017, devenind beneficiarul unei finanțări nerambursabile acordate pentru implementarea proiectului “Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava”, cod SMIS 110622. Acest proiect complex este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

  Parteneriatul dintre Județul Iași, în calitate de lider și Județul Suceava, în calitate de partener, a încheiat cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Contractul de finanțare nr.390/04.09.2017, devenind beneficiarul unei finanțări nerambursabile acordate pentru implementarea proiectului “Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava”, cod SMIS 110622. Acest proiect complex este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

  Proiectul menționat mai sus face parte din Planul de Dezvoltare Regională Nord – Est 2014 – 2020, aprobat de către Consiliul de Dezvoltare Regională Nord – Est prin Hotărârea nr.3 din 25 februarie 2015. Planul de Dezvoltare Regională - Nord Est 2014 - 2020 asigură cadrul strategic și reprezintă instrumentul prin care regiunea își promovează prioritățile și interesele în domeniul economic și social, a avut drept punct de plecare analiza socio-economică regională în urma căreia au fost prioritizate și fundamentate un număr de proiecte strategice pentru dezvoltarea regiunii, proiecte circumscrise obiectivelor tematice, priorităților de investiții și acțiunilor cheie prevăzute în programele de finanțare din fonduri europene structurale și de investiții, aferente politicii de coeziune a Uniunii Europene.

  Scopul economic al proiectului “Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava” este îmbunătățirea accesibilității și mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea dezvoltării economice durabile, prin dezvoltarea infrastructurii rutiere interjudețene, drumuri care asigură conectivitatea directă sau indirectă (prin intermediul unui DN sau alt DJ) cu rețeaua TEN-T a 22 de unități administrativ teritoriale - comune / orașe / municipii pe care axa le tranzitează.

  Rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T) la nivel național a fost aprobată prin Master Planul General de Transport al României, document care prezintă cadrul general de dezvoltare a infrastructurii de transport (rutier, feroviar, naval, aerian şi multimodal), sursele de finanţare, strategia de implementare a proiectelor, precum şi asigurarea activităţii de întreţinere şi reparaţii curente până în anul 2030. Totodată, stabilește obiectivele strategice, coridoarele de transport, intervențiile specifice și scenariile de implementare pentru dezvoltarea echilibrată, sustenabilă și armonizată cu obiectivele strategice transeuropene a infrastructurii de transport de pe teritoriul țării noastre.

  Traseul axei rutiere strategice 1: Iași – Suceava asigură conectarea localităților traversate cu următoarele coridoare rutiere și feroviare ale TEN-T centrale, precum și cu rețeaua aeroportuară extinsă, proiecte propuse în Master Planul General de Transport al României, astfel:

  • Conectivitate directă cu Coridorul rutier de legătură strategică 1B: Regiunea de Dezvoltare București–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Sud–Muntenia – Regiunea de Dezvoltare Nord–Est (Drumul expres - Drumul Siretului),
  • Conectivitate indirectă cu Coridorul rutier de legătură strategică 1C: Regiunea de Dezvoltare Nord–Est – Regiunea de Dezvoltare Centru – Regiunea de Dezvoltare Vest (Autostrada 8 - Montana: Ungheni – Iași - Târgu Neamț - Ditrău - Târgu Mureș),
  • Conectivitate directă cu 6C - Coridorul feroviar de legătură strategică III: Regiunea de Dezvoltare Bucureşti–Ilfov – Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - Regiunea de Dezvoltare Nord-Est și cu 6D - Coridorul feroviar de legătură strategică IV: Graniţa cu Ungaria - Regiunea de Dezvoltare Vest – Regiunea de Dezvoltare Centru – Regiunea de Dezvoltare Nord-Est și
  • Conectivitate indirectă cu rețeaua aeroportuară Aeroportul Suceava și Aeroportul Iași.

  Totodată, în județul Suceava va fi asigurată și:

  • Conectivitatea directă cu Varianta ocolitoare a Municipiului Suceava,
  • Conectivitatea indirectă cu Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Moara, din localitatea Vornicenii Mari, obiectiv care face parte din proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava”,
  • Conectivitatea indirectă cu Drumul expres DX5B: Bucovina Expres Suceava – Botoșani (Rețeaua TEN-T alte rețele) și
  • Conectivitatea indirectă cu Drumul Trans Regio: TR52 Bucovina: Suceava – Gura Humorului – Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei – Bistrița (Rețeaua TEN-T alte rețele).

  Tronsonul de drumuri județene ce va reabilitat / modernizat are o lungime de: 167,933 km, din care 92,194 km aparțin UAT Județul Iași și 75,739 km aparțin UAT Județul Suceava.

Traseul drumurilor județene din județul Suceava este reprezentat de:
- DJ 208 limită județ Iași – Budeni - Dolhasca,
- DJ 208A Suceava – Ipotești – Bosanci – Udești – Liteni – Dolhasca,
- DJ 209C Suceava – Frumoasa – Liteni,
- DJ 209D Liteni – Stroiești (DN17 – E58) – Costâna – Dărmănești (DN2 – E85).

Traseul drumurilor județene din județul Iași este reprezentat de:
- DJ 282: Limită județ Iași – Rediu – Movileni – Gropnița – DJ 281D,
- DJ 281D: Coanele Caprei – Focuri – Gropnița,
- DJ 281B (DJ 281) - Coarnele Caprei,
- DJ 281: Belcești – Ceplenița – (DN 28B - E85),
- DJ 208: Lespezi (DJ 281) – Limita județ Suceava.

Grupul țintă:

- Populația de 137.580 locuitori din localitățile aflate în arealul tronsoanelor de drum reabilitat și modernizat din județul Iași (Rediu, Movileni, Gropnița, Focuri, Coarnele Caprei, Belcești, Cotnari, Ceplenița, Scobinți, Sirețel, Lespezi) și din județul Suceava (Udești, Bosanci, Ipotești, Șcheia, Moara, Stroiești, Todirești, Dărmănești, orașele Liteni și Dolhasca și municipiul Suceava).

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea accesibilității și a mobilității populației, bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin modernizarea a 167,933 km de drumuri județene din judetele Iași și Suceava aflate în proximitatea TEN-T și conectarea a 22 de unități administrativ teritoriale urbane și rurale la rețeaua TEN-T.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

  • reabilitarea/modenizarea a 167,933 km de drumuri județene conectate la TEN-T până în anul 2021, din care în UAT Suceava: 75,739 km
  • creșterea gradului de accesibilitate a zonelor urbane și rurale situate în proximitatea rețelei TEN-T, pentru 137.580 de persoane, din care în UAT Suceava: 75.841 persoane.

Rezultatele imediate ale proiectului:

- Lungime drumuri județene reconstruite/modernizate conectate la TEN-T: 167,933 km
- Populație deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T: 137.580 persoane
- lungime pistă simplă (cu un sens) de biciclete construite/modernizate: 1,744 km
- suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate: 480 mp
- stații transport public și alveole construite/modernizate: 57 buc.
- aliniamente de arbori situate de-a lungul cailor de transport și investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme: 6,700 km
- categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației (limitatoare de viteză, parapeți, semnalistică cu avertizare luminoasă pentru treceri de pietoni): 3 elemente.

Valoarea totală a proiectului este de: 327.030.642,42 lei, din care aferent UAT județul Iași: 177.128.337,26 lei și, respectiv, UAT județul Suceava: 149.902.305,16 lei.

Durata proiectului: 85 luni, din care a fost estimat:

- 41 luni, între 1 Ianuarie 2014 – 10 Mai 2017, activități realizate înaintea depunerii cererii de finanțare
- 5 luni, între 10 Mai 2017 – Septembrie 2017, procesul de evaluare, selecție și contractare
- 36 luni, între Octombrie 2017 – Septembrie 2020, implementarea proiectului
- 4 luni, între Octombrie 2020 – Ianuarie 2021, Întocmire, depunere și procesare cerere de plată finală.

Copyright © Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.