Titlu proiect: ȘANSE EGALE PENTRU UN VIITOR MAI BUN”, COD SMIS 120339

Beneficiarul finanțării nerambursabile: Consiliul Județean Suceava

Beneficiarul final al investiției: Grădinița Specială Fălticeni

Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare la nivelul învățământul preșcolar special, la Grădinița Specială Fălticeni, unitate de învățământ special, aflată în finanțarea Consiliului Județean Suceava.

 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

  1. Asigurarea unei infrastructuri adecvate desfășurării actului educațional la Grădinița Specială Fălticeni
  2. Realizarea unui climat optim perfecționării actului educațional în conformitate cu Curriculumul Național pentru învățământul special și special integrat

Grupul țintă al proiectului îl constituie cei 105 copii cu dizabilitati de etnie română înscriși în unitatea de învățământ Grădinița Specială Fălticeni, 35 de cadre didactice, 24 de angajați ca și personal auxiliar și 10 angajați - personal administrativ.

 

Valoarea totală eligibilă: 3.761.493,00 lei

Valoare totală eligibilă nerambursabilă: 3.686.263,13 lei

Valoare cofinanțare eligibilă a beneficiarului (2%): 75.229,87 lei

 

Durata proiectului: 36 luni, din care execuția efectivă a lucrărilor este de 18 luni.

 

Principalele etape în realizarea investiției vor fi: reabilitarea / modernizarea / dotarea clădirilor aparținând Grădiniței Speciale Fălticeni; amenajări exterioare; realizarea rețelei subterane de canalizare pluvială în incintă; relocarea conductei de gaz .

 

Conform documentației tehnico-economice, proiectul vizează următoarele lucrări:

Corpul C1 – grădinița veche:

- desființarea și refacerea acoperișului șarpantă și montarea unei noi învelitori;

- realizarea sistemului de evacuare a apelor pluviale și conectarea la rețeaua exterioară de canalizare;

- reconfigurarea accesului principal prin desființarea unei scări și extinderea alteia;

- termoizolarea pereților exteriori, a soclurilor și a plăcii de peste ultimul nivel;

- schimbarea tuturor tâmplăriilor exterioare cu unele având o eficiență energetică mai ridicată;

- hidroizolarea parțială a elevațiilor și realizarea a unui trotuar de gardă etanș;

- schimbarea tâmplăriilor interioare în blocul alimentar și la accesul în dormitoarele de la etaj;

- adaptarea clădirii la necesitățile persoanelor cu dizabilități prin montarea unui lift cu platformă în zona accesului principal în corp și amenajarea unui grup sanitar pentru aceștia la parter;

- înlocuirea balustradelor de la scări;

- relocarea unor funcțiuni în cadrul parterului și înființarea unei săli de haloterapie la parter și a unui grup sanitar pentru două dintre dormitoarele de la etaj;

- realizarea modificărilor funcționale la nivelul blocului alimentar și refinisarea acestuia;

- realizarea unui acces direct din exterior în magazia de alimente;

- desființarea scării exterioare de la etaj și înlocuirea acesteia cu una metalică;

- refacerea integrală a instalației termice;

- completarea instalațiilor PSI și de control acces;

- refacerea rețelei de colectare a apelor menajere de la nivelul subsolului;

- reparații punctuale asupra finisajelor interioare degradate de lucrările realizate.

Corpul C2 – grădinița nouă

- intervenții la nivelul șarpantei și montarea unei noi învelitori;

- realizarea sistemului de evacuare a apelor pluviale și conectarea la rețeaua exterioară de canalizare;

- hidroizolarea elevațiilor și realizarea a unui trotuar de gardă etanș;

- mărirea suprafeței vitrate de la sălile de grupă prin desființarea parțială a unor urechi de zidărie de închidere;

- schimbarea tuturor tâmplăriilor exterioare cu unele având o eficiență energetică mai ridicată;

- termoizolarea pereților exteriori, a elevațiilor și a plăcii de peste ultimul nivel;

- adaptarea clădirii la necesitățile persoanelor cu dizabilități prin montarea unei platforme înclinate (servoscări) în cadrul windfangului și amenajarea unui grup sanitar pentru aceștia la parter;

- înlocuirea balustradelor de la scări;

- realizarea unei scări de evacuare metalice la exterior;

- refacerea integrală a instalației termice;

- refacerea integrală a instalației electrice (exceptând demisolul);

- completarea instalațiilor PSI și de control acces;

- reparații punctuale asupra finisajelor interioare degradate de lucrările realizate.

Corpul C3 – centrala termică

- desființarea și refacerea acoperișului șarpantă și montarea unei noi învelitori;

- realizarea sistemului de evacuare a apelor pluviale și conectarea la rețeaua exterioară de canalizare;

- vopsirea tâmplăriilor exterioare și montarea unui grilaj în ușa de acces;

- înlocuirea unui cazan de preparare a apei calde;

- reparații punctuale asupra finisajelor interioare degradate de lucrările realizate;

- kit panouri solare (10 buc.).

 

Amenajări exterioare

- amenajarea unui punct gospodăresc;

- realizarea aleii de acces la magazia de alimente a blocului alimentar din corpul C1;

- amenajarea accesului înspre scările metalice exterioare propuse.

Rețea de canalizare pluvială

- realizarea rețelei subterane de canalizare pluvială în incintă.

Relocare conductă de gaz

- relocarea parțială a conductei de gaz exterioare, dispusă aparent între Corpul C1 și C2, pentru amplasarea scării metalice de acces la etajul corpului C1.

Activități de dotare:

- a cabinetelor psiho-pedagogice cu materiale didactice moderne, corespunzătoare tipurilor de terapii specifice de compensare;

- a sălii de kinetoterapie și a sălii de educație psihomotrică și polisenzorială.

Copyright © Consiliul Județean Suceava - Toate drepturile rezervate

Acest site respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.